• Thông thoáng phun chai. vuốt thẳng các kẹp giấy và sử dụng một đầu để xóa guốc nhỏ trong chai nước hoa của bạn, bơm kem dưỡng da, vv
  • Đạt nhỏ nút "reset" bên trong thiết bị điện tử. Unfold và sử dụng vào cuối để chọc tức.
  • Tạm thời thay thế một dây kéo bị hỏng. tháo một chiếc kẹp giấy nhỏ và trượt cuối cùng thông qua các lỗ dây kéo, xoay nó trở lại, và giải nén.
  • Chọn một khóa nhỏ trên một hộp đồ trang sức, cửa màn hình, hoặc một trung tâm quan trọng cửa phòng tắm cơ bản. tháo một cái kẹp giấy và nhét vào cuối bên trong khóa. Sau đó đưa đẩy nhẹ nó để mở khóa cơ chế.